برای دریافت کد فعال سازی با شماره تلفن شبانه روزی 02188997939 تماس حاصل نمایید

لازم بذکر می باشد برای دریافت کد فعال سازی شما به موارد زیر احتیاج دارید:

  1. ردیف برنامه
  2. سریال برنامه
  3. رمز تلفن گویا
  4. کد کامپیوتر خودتان که در زمان اجرای برنامه نمایان می شود